Joseph E. Stiglitz - De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt

De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de EU: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered?

Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand.

Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de EU en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!

Athenaeum, ISBN 9789025303532 (uit het Engels, samen met Arian Verheij)

Tijdschrift voor Theologie, jg. 2016, nr. 2

Tomáš Halík - De tekenen van de tijd lezen. Christendom tussen seculariteit en post-seculariteit

Marianne Moyaert - Naar een rituele wende in de comparatieve theologie. Kansen, uitdagingen en problemen

Andrew Prevot - Niet enkel spiritualiteit. Het eerherstel van een traditie van vrouwelijke theologen

Boom Tijdschriften, jg. 2016, nr. 2 (uit het Engels)

Joseph Vogl - Het financiële regime

Een belangwekkend boek over de toenemende verstrengeling van economische en politieke macht die uitmondde in de financiële crisis. Voor iedereen die wil weten hoe het zo ver kon komen.

De groeiende macht van private ondernemingen ten opzichte van natiestaten lijkt een recent probleem, gevoed door alsmaar groeiende banken en multinationals. In Het financiële regime plaatst Joseph Vogl deze trend echter in een systematisch en historisch perspectief. 
In deze geschiedenis is een belangrijke rol weggelegd voor Nederland, waar deze verwevenheid van macht volgens Vogl voor het eerst aan het licht kwam met de opkomst van de VOC. Inmiddels ontstaan steeds meer nieuwe vormen van soevereine macht die zich aan de sturing van de staat onttrekken. 

Uitgeverij Boom, ISBN 9789089536976 (uit het Duits)

Markus Gabriel - Waarom we vrij zijn als we denken. Filosofie van de geest voor de eenentwintigste eeuw

De jonge Duitse bestsellerfilosoof houdt in Waarom we vrij zijn als we denken een pleidooi voor de menselijke vrijheid. 

In Waarom we vrij zijn als we denken gaat Gabriel op zoek naar onze persoonlijke identiteit. Welke eenheid verbergt zich achter onze zintuiglijke indrukken, emoties en ideeën? 
Volgens Gabriel is ons handelen niet te herleiden tot neurale processen, maar ook niet tot een goddelijke orde of een andere vorm van ideologie. De mens baseert zijn handelen namelijk niet op oorzaken, maar op redenen. 

Waarom we vrij zijn als we denken is een toegankelijk boek, met humor en vaart geschreven. Zo legt Gabriel het werk van Duitse filosofen als Fichte, Schelling en Hegel zeer helder uit, vaak aan de hand van populaire televisieseries als The Walking Dead enFargo.

Uitgeverij Boom, ISBN 9789089538727 (uit het Duits)

Nicolas Stargardt - De Duitse Oorlog

Ondanks bibliotheken vol boeken over oorsprong, verloop en verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog begrijpen we eigenlijk nog steeds niet waarom ‘gewone’ Duitsers achter de oorlog bleven staan, zelfs toen ze wisten dat die niet meer te winnen was. Wat was de oorlog die de Duitsers dachten te vechten? Hoe veranderden hun opvattingen en verwachtingen na de overwinningen van de Blitzkrieg, de eerste nederlagen in het oosten en de bombardementen van Duitse steden? En wanneer realiseerden de Duitsers zich dat ze meehielpen aan en medeverantwoordelijk waren voor een volkerenmoord? 

Puttend uit een schat aan brieven, dagboeken en ooggetuigenverslagen en verteld vanuit het perspectief van diegenen die de oorlog meemaakten – soldaten, leraren en huisvrouwen; nazi’s, christenen en joden – vlecht historicus Nicholas Stargardt een meesterlijk narratief van de handelingen en gedachten van het Duitse volk, vanaf het begin van het conflict tot aan de ontknoping.


De Bezige Bij, ISBN 9789023495185 (uit het Engels, samen met Fred Hendriks en Albert Witteveen)

Tijdschrift voor Theologie, jg. 2015, nr. 4

Carmody Grey - Alleen theologie kan de cultuur redden. Het einde van het moderne en postmoderne dualisme tussen natuur en cultuur

Christopher Cimorelli - John Henry Newman: A 'Person' for our time

Boom Tijdschriften, jg. 2015, nr. 4 (uit het Engels)

Rayman Gill-Rai - India zien, ruiken, horen, proeven, voelen

India heeft een ongelooflijk rijke cultuur. Indiase religies gaan vergezeld van bloemen, kleurrijke kleding en decoraties en bijbehorende traditionele gerechten. Een wonderlijk samenkomen van heerlijke geuren, oogverblindende kleuren  en prachtige muziek maakt dit land een traktatie voor alle zintuigen. 

Om die reden verkende Rayman Gill-Rai het land aan de hand van de vijf zintuigen: zien, ruiken, horen, tast en smaak. Aan deze verkenning koppelde ze een fotowedstrijd. Fotografen konden hun inzendingen insturen aan de hand van het thema zintuigen – de beste foto’s vonden een plek in dit boek.

Fontaine Uitgevers/Oxfam Novib, ISBN 9789059566439 (uit het Engels)