De Witte Raaf, jg. 31, nr. 185

Wolfgang Ullrich - Hoe kunstcritici en -wetenschappers het werken onmogelijk wordt gemaakt


De Witte Raaf, jg. 31, nr. 185 (uit het Duits)

A. S. Byatt - Pauw & Wijnrank. Over William Morris en Mariano Fortuny

Dit boek opent een venster naar het leven, de ontwerpen en de passies van twee charismatische, maar heel verschillende kunstenaars. 

Mariano Fortuny werd geboren als telg van een Spaanse aristocratische familie, gevoed door de zonovergoten culturen van Kreta en Knossos. William Morris was een Britse ambachtsman, in de ban van de Noordse mythen. Met hun revolutionaire uitvindingen en textielwerken stonden zij beiden aan de wieg van nieuwe vormen van kunst.


De veelgeprezen schrijfster A.S. Byatt volgt het genie van het tweetal tot de bron. Ze begeeft zich naar het Palazzo Pesaro degli Orfei in Venetië, een doolhof van donkere ruimtes die leidt naar de werkplaats waar Fortuny zijn ontwerpen schetste voor geplooide zijde en glanzend fluweel. Ook bezoekt ze Morris’ Red House, even buiten Londen, met zijn gotische torentjes en geheime tuinen, die hem inspireerden tot de prachtige bloemen en geometrische patronen in zijn werk.


A.S. Byatt brengt het werk en de ideeën van Fortuny en Morris meeslepend tot leven in Pauw & wijnrank, rijkelijk geïllustreerd met de prachtige ontwerpen van beide kunstenaars.

De Bezige Bij, ISBN 9789023436003 (uit het Engels)

Thomas Schmidinger - Jihadisme. Ideologie, preventie en deradicalisering

Zeer toegankelijk geschreven boek over jihadisme en radicalisering, en vooral over hoe jongeren weer gederadicaliseerd kunnen worden. De vertaling is door Michiel Leezenberg aangepast en aangevuld voor de Nederlandse en Belgische situatie.

In Jihadisme legt de Oostenrijkse jihadisme-expert Thomas Schmidinger uit hoe mensen verleid worden om naar Syrië af te reizen. Hij laat helder zien hoe we de jihadistische bewegingen in de islamitische wereld moeten situeren. Vervolgens brengt hij in kaart hoe de islamitische wereld in Nederland en België is georganiseerd en wat de belangrijkste kanalen zijn waarlangs jongeren worden gerekruteerd. 


Het boek eindigt met enkele handreikingen voor deradicalisatie. We moeten ons realiseren dat aan jihadisme en andere vormen van radicalisering vaak een gebrek aan gemeenschapsgevoel ten grondslag ligt. Hulpverleners moeten er dan ook in de eerste plaats voor zorgen dat jongeren er weer bij horen.

Uitgeverij Boom, ISBN 9789058755827 (uit het Duits, nabewerking Michiel Leezenberg)

Hartmut Rosa - Leven in tijden van versnelling. Een pleidooi voor resonantie

Leven in tijden van versnelling is een essay over het moderne leven door 'onthaastingsgoeroe' Hartmut Rosa: een filosofisch antwoord op onze steeds snellere levenswijze.

Het leven gaat sneller. De snelheid van de technologische innovatie neemt toe, maatschappelijke posities en waarden veranderen in hoog tempo en door het toegenomen aantal keuzes dat we tegenwoordig hebben, zijn we steeds onderweg naar meer en nieuwer. Volgens Hartmut Rosa leiden deze versnellingen tot een nieuw soort vervreemding: we raken steeds verder van onszelf verwijderd.

Rosa's antwoord hierop is een pleidooi voor resonantie, een ervaring waarin de mens zelf geen actieve rol speelt, maar die hem overkomt. Een ervaring waarin de wereld op zichzelf zin heeft. Hiervoor hebben we volgens Rosa drie bronnen ter beschikking: religie, kunst en natuur.

Deze editie is speciaal voor Nederland door Denker des Vaderlands Marli Huijer bezorgd.


Uitgeverij Boom, ISBN 9789089534651 (uit het Duits)

Tijdschrift voor Theologie, jg. 2016, nr. 3

Albino Barrera - Heeft de theologie een boodschap voor de economie? Voorbeelden van christelijk sociaal denken

Boom Tijdschriften, jg. 2016, nr. 3 (uit het Engels)

YOUCAT Jongerenbijbel

Een team van 70 personen heeft jaren samengewerkt om een toegankelijke Bijbel voor jongeren samen te stellen. In de eerste plaats wordt elk Bijbelboek kort ingeleid. Daarnaast is ernaar gestreefd om een selectie van de meest toegankelijke en relevante teksten te maken, waardoor dit een handzame Bijbel is geworden. Aan de hand van citaten en getuigenissen uit alle tijden - van Socrates tot Paus Franciscus - heeft de redactie ook willen aantonen hoe de Bijbel mensen altijd al geïnspireerd heeft.

Het geheel is vlot vormgegeven met de bekende illustraties uit de Youcat-reeks en aantrekkelijke foto's.Het voorwoord is van Paus Franciscus.

Vertaling van de inleidingen, commentaren en toelichtingen. De Bijbelteksten zelf zijn in de Willibrordvertaling.

Lannoo, ISBN 9789080844650 (uit het Duits, geen vermelding als vertaler)

Joseph E. Stiglitz - De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt

De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de EU: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered?

Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand.

Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de EU en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!

Athenaeum, ISBN 9789025303532 (uit het Engels, samen met Arian Verheij)