Hartmut Rosa - Leven in tijden van versnelling. Een pleidooi voor resonantie

Leven in tijden van versnelling is een essay over het moderne leven door 'onthaastingsgoeroe' Hartmut Rosa: een filosofisch antwoord op onze steeds snellere levenswijze.

Het leven gaat sneller. De snelheid van de technologische innovatie neemt toe, maatschappelijke posities en waarden veranderen in hoog tempo en door het toegenomen aantal keuzes dat we tegenwoordig hebben, zijn we steeds onderweg naar meer en nieuwer. Volgens Hartmut Rosa leiden deze versnellingen tot een nieuw soort vervreemding: we raken steeds verder van onszelf verwijderd.

Rosa's antwoord hierop is een pleidooi voor resonantie, een ervaring waarin de mens zelf geen actieve rol speelt, maar die hem overkomt. Een ervaring waarin de wereld op zichzelf zin heeft. Hiervoor hebben we volgens Rosa drie bronnen ter beschikking: religie, kunst en natuur.

Deze editie is speciaal voor Nederland door Denker des Vaderlands Marli Huijer bezorgd.


Uitgeverij Boom, ISBN 9789089534651 (uit het Duits)

Tijdschrift voor Theologie, jg. 2016, nr. 3

Albino Barrera - Heeft de theologie een boodschap voor de economie? Voorbeelden van christelijk sociaal denken

Boom Tijdschriften, jg. 2016, nr. 3 (uit het Engels)

YOUCAT Jongerenbijbel

Een team van 70 personen heeft jaren samengewerkt om een toegankelijke Bijbel voor jongeren samen te stellen. In de eerste plaats wordt elk Bijbelboek kort ingeleid. Daarnaast is ernaar gestreefd om een selectie van de meest toegankelijke en relevante teksten te maken, waardoor dit een handzame Bijbel is geworden. Aan de hand van citaten en getuigenissen uit alle tijden - van Socrates tot Paus Franciscus - heeft de redactie ook willen aantonen hoe de Bijbel mensen altijd al geïnspireerd heeft.

Het geheel is vlot vormgegeven met de bekende illustraties uit de Youcat-reeks en aantrekkelijke foto's.Het voorwoord is van Paus Franciscus.

Vertaling van de inleidingen, commentaren en toelichtingen. De Bijbelteksten zelf zijn in de Willibrordvertaling.

Lannoo, ISBN 9789080844650 (uit het Duits, geen vermelding als vertaler)

Joseph E. Stiglitz - De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt

De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de EU: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered?

Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand.

Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de EU en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!

Athenaeum, ISBN 9789025303532 (uit het Engels, samen met Arian Verheij)

Tijdschrift voor Theologie, jg. 2016, nr. 2

Tomáš Halík - De tekenen van de tijd lezen. Christendom tussen seculariteit en post-seculariteit

Marianne Moyaert - Naar een rituele wende in de comparatieve theologie. Kansen, uitdagingen en problemen

Andrew Prevot - Niet enkel spiritualiteit. Het eerherstel van een traditie van vrouwelijke theologen

Boom Tijdschriften, jg. 2016, nr. 2 (uit het Engels)

Joseph Vogl - Het financiële regime

Een belangwekkend boek over de toenemende verstrengeling van economische en politieke macht die uitmondde in de financiële crisis. Voor iedereen die wil weten hoe het zo ver kon komen.

De groeiende macht van private ondernemingen ten opzichte van natiestaten lijkt een recent probleem, gevoed door alsmaar groeiende banken en multinationals. In Het financiële regime plaatst Joseph Vogl deze trend echter in een systematisch en historisch perspectief. 
In deze geschiedenis is een belangrijke rol weggelegd voor Nederland, waar deze verwevenheid van macht volgens Vogl voor het eerst aan het licht kwam met de opkomst van de VOC. Inmiddels ontstaan steeds meer nieuwe vormen van soevereine macht die zich aan de sturing van de staat onttrekken. 

Uitgeverij Boom, ISBN 9789089536976 (uit het Duits)

Markus Gabriel - Waarom we vrij zijn als we denken. Filosofie van de geest voor de eenentwintigste eeuw

De jonge Duitse bestsellerfilosoof houdt in Waarom we vrij zijn als we denken een pleidooi voor de menselijke vrijheid. 

In Waarom we vrij zijn als we denken gaat Gabriel op zoek naar onze persoonlijke identiteit. Welke eenheid verbergt zich achter onze zintuiglijke indrukken, emoties en ideeën? 
Volgens Gabriel is ons handelen niet te herleiden tot neurale processen, maar ook niet tot een goddelijke orde of een andere vorm van ideologie. De mens baseert zijn handelen namelijk niet op oorzaken, maar op redenen. 

Waarom we vrij zijn als we denken is een toegankelijk boek, met humor en vaart geschreven. Zo legt Gabriel het werk van Duitse filosofen als Fichte, Schelling en Hegel zeer helder uit, vaak aan de hand van populaire televisieseries als The Walking Dead enFargo.

Uitgeverij Boom, ISBN 9789089538727 (uit het Duits)